O nas

Jesteśmy grupą miłośników aktywnego trybu życia, która w 2107  powołała do życia Lubski Klub Sportowy „Tri Aktywni Lubsko”.

Główne cele jakie stawia przed sobą Klub to:
• Propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym,
• Integracja środowisk lokalnych sportowych
• Rozwój powszechności oraz dostępności sportu w społeczeństwie,
• Propagowanie wśród społeczności dyscyplin sportu, w szczególności biegania, kolarstwa, pływania oraz formy połączonej tych dyscyplin,
• Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Lubsko oraz powiatu żarskiego,
• Kształcenie i doskonalenie sportowe zawodników,
• Organizacja imprez biegowych, rowerowych i pływackich oraz łączących je dyscyplin,
• Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na terenie całego kraju, a także poza jego granicami,
• Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj. chuligaństwu, alkoholizmowi, narkomanii, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy,
• Promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w nasze szeregi.